Hàbits de consum:

  • La temperatura de l'aigua que arriba a les aixetes ha de ser d'entre 30 ºC i 35 ºC, és una temperatura més que suficient per a la comoditat en la higiene personal.
  • Recorda també als teus veïns que han de revisar les fugues a les aixetes i els degotejos d'aigua. El simple degoteig d'una aixeta significa una pèrdua de 100 litres d'aigua al mes.
  • El manteniment dels sistemes de sortida i arribada de l'aigua a l'acumulador és important per garantir que la diferència entre les dues no estigui per sobre de 20 ºC de manera continuada.  
 

Mesures tecnològiques:

  • Anima els teus veïns a instal·lar capçals de dutxa de baix consum i aeradors a les aixetes, redueixen el consum d'aigua i, per tant, el consum energètic.
  • Si fas reformes en el sistema de producció d'aigua, instal·lar calderes de condensació o de baixa temperatura amb acumuladors, a més de ser els sistemes més eficients, permeten unir calefacció i producció d'ACS tot en un equip.
  • ​El combustible del teu sistema de calderes és un altre punt important, el gas natural estalvia fins a un 36% respecte al gasoil i el fuel.
  • Instal·lar un rellotge programador que desconnecti la bomba de recirculació de l'ACS durant les hores nocturnes en reduirà el consum elèctric.
  • Una altra opció per a la producció d'ACS és l'energia solar tèrmica o la biomassa. Són energies renovables que poden proporcionar part de les necessitats d'ACS i complir el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis per a l'escalfament de piscines cobertes o a l'aire lliure.
  • Instal·lar aixetes polsadores temporitzades és la millor opció en cas hi hagi lavabos en zones comunes, com per exemple al garatge.
  • L'aïllament correcte de les canonades i dels dipòsits d'emmagatzemament és una mesura important per reduir les pèrdues d'energia a les instal·lacions d'ACS.