Emergències de gas

Com actuar si fa olor de gas?

Airejar el local i sortir de les instal·lacions.

Tancar els comandaments dels aparells de gas i la clau general de pas.

No manipular aparells elèctrics ni interruptors.

Trucar al telèfon d'emergències 900 750 750, i anirem ràpidament a inspeccionar la teva instal·lació.

Evitar generar espurnes o flames de qualsevol manera.

Esperar a tornar a obrir la clau de pas fins que la incidència s'hagi solucionat.

 

Què fer si no tens gas?

Comprovar que els comandaments dels aparells (cuina, escalfador, caldera, etc.) estan tancats.

Verificar que la resta de les claus de pas de gas, si n'hi hagués, estan obertes. Si no ho estan, obrir-les.

Esperar un mínim de 15 minuts (mantenint les claus de gas obertes i els comandaments dels aparells tancats). Passat aquest temps, comprovar si hi ha gas, encenent la caldera o un foc de la cuina del teu negoci.

Contactar amb el telèfon d'emergències 900 750 750, si després de fer les comprovacions anteriors continues sense gas.


Recorda que el Servei d'Atenció d'Emergències no cobreix la reparació de la instal·lació de gas a partir de la clau d'escomesa de l'edifici, tret que l'esmentada instal·lació sigui propietat de Gas Natural Fenosa.

A l'interior del negoci, li correspon a l'usuari de mantenir la instal·lació en perfecte estat, així com fer-ne un ús adequat.


Emergències d'electricitat

Com actuar en cas d'accident elèctric?

Si és possible, tallar la font d'alimentació del corrent. Sinó, agafar la víctima per la roba i estirar-la sense entrar en contacte amb la seva pell.

Si fos necessari, cobrir les parts nues amb roba seca abans de tocar-les-hi.

En cas d'incendi elèctric, utilitzar un extintor per apagar el foc.

Si es produeix una cremada localitzada, abans de tractar-la, s'han de rentar les mans curosament. Refredar la cremada amb aigua o gel, netejar el voltant amb una compresa humida i escampar-hi una solució antisèptica. Finalment, cobrir-la amb una compresa estèril i cotó. No tocar la cremada directament ni obrir les butllofes que s'hi formin. Si la cremada és important, no posar cremes i anar a un centre d'assistència mèdica.


La distribuïdora de cada zona és la responsable de la qualitat del subministrament elèctric, pel què t'hi hauràs de posar en contacte. En cas que siguis d'Unión Fenosa Distribución, pots trucar al telèfon 900 333 999 .

Tingues en compte que les instal·lacions elèctriques interiors són propietat exclusiva del propietari. En cas d'avaria de la instal·lació interior, se't pot enviar un operari especialitzat per a la reparació, però els costos aniran a càrrec teu.
 

 

Enllaços relacionats:

Telèfons de contacte