Codi de Bones Pràctiques Comercials en la Venda Presencial de Gas Natural Fenosa:
 

L'actuació comercial s'ha d'inspirar en els principis d'informació veraç, transparència i respecte a la voluntat de l'usuari.

Les persones que comercialitzin, a domicili, els productes i serveis de Gas Natural Fenosa exhibiran l'acreditació i, a requeriment, hauran d'exhibir un document que acrediti la seva identitat.

No es demanarà cap tipus de dada personal d'aquells usuaris que no estiguin interessats en l'oferta comercial.

Només es facilitarà informació comercial i es demanaran dades personals de persones majors de 18 anys.

No es demanaran dades personals ni se subscriuran ofertes comercials dels qui no estiguin en disposició de comprendre la informació.

Tota la informació que es faciliti als consumidors en el procés de comercialització de productes i a serveis haurà d'estar degudament reflectida a la còpia del contracte.