La classificació dels edificis en funció del seu consum energètic i emissions de CObusca crear edificis i cases d'alta eficiència energètica. I això, a partir d'ara, es controlarà a través del certificat d'eficiència energètica.

 

Què és el certificat d'eficiència energètica?

És el document que reflecteix el consum energètic d'un habitatge, local, oficina o edifici. Té una validesa de 10 anys i el propietari és el responsable de sol·licitar-lo. Tenir un certificat és obligatori per a la venda o lloguer d'un local o habitatge i la seva absència pot incórrer en una multa.

Per a què serveix?

El certificat d'eficiència energètica serveix d'informació per a futurs llogaters i compradors. Informa sobre el comportament energètic d'un immoble, és a dir, com millor sigui aquest comportament, més baixes seran les factures de llum i de gas. A més, incorpora un nombre suficient de mesures, recomanades pel tècnic competent, perquè l'immoble consumeixi menys i es redueixin els imports de les factures.

Quins immobles han de ser certificats?

Tots els immobles que es posin en venda o lloguer que no disposin ja del seu certificat energètic en vigor. Des de 2007 ja és obligatori el certificat energètic per a edificis de nova construcció.

Com se sol·licita el certificat?

El propietari elegirà tècnics professionals individuals habilitats o companyies especialitzades que seran els encarregats de realitzar-lo. El certificat ha d'estar registrat a l'òrgan competent de cada comunitat autònoma.

Vols millorar la qualificació energètica?

  • Modifica les instal·lacions energètiques: calderes, refrigeració i il·luminació.

  • Millora la "pell" de l'edifici: cobertes, façanes i patis, a partir de l'aïllament i els tancaments.

  • Fes-ne un bon ús: manteniment, control i seguiment de l'edifici.
     


 
Enllaços relacionats:


Eficiència energética per a empreses