Aquest servei estudia per a cada subministrament la potència que millor s'adapta a les vostres necessitats de consum. D'aquesta manera, ajudem els nostres clients a estalviar de manera fàcil i pràctica, sense la necessitat de fer grans inversions inicials en les seves instal·lacions.

Les característiques principals del Servei d'Estalvi Energètic són:

 Abast. Es genera un informe per cada subministrament que tingui contractat amb nosaltres en les tarifes 3.0A o 3.1A.

 Seguiment. Periòdicament estudiarem els vostres subministraments i, en funció dels resultats, elaborarem un informe per traslladar-vos els resultats. La periodicitat de l'informe varia segons les condicions de cada subministrament.

 Servei personalitzat. Estudia el comportament del vostre subministrament durant els darrers mesos i analitza la potència que millor s'adapta a les vostres necessitats.

 Estalvis monetaris directes. Es compara la potència òptima amb la potència actualment contractada i s'expressa en euros el potencial d'estalvi que té cada subministrament.

 Transparència. Els resultats es mostren en un senzill informe d'una pàgina que es lliura al client com a resultat de l'estudi.


I tot això, de manera gratuïta per als nostres clients.
 Enllaços relacionats:

Certificació energètica