Principals resultats de l'estudi:

L'índex d'eficiència energètica a les pimes (IEEP) obté una valoració de 5,6 punts sobre 10.

L'estalvi que potencialment es podia aconseguir en les Pimes implementant mesures d'energia eficientascendeix a un 25,9%. La il·luminació té un pes important, només millorant aquest aspecte s'assoliria un 11% d'estalvi.

El 82,3% de les pimes no tenen penalització per energia reactiva en les seves factures elèctriques. La il·luminació té un pes important, només millorant aquest aspecte s'assoliria un 11% d'estalvi.

El 36,3% de les empreses ha fet una optimització de tarifa o un ajustament de potència el darrer any.

El 14,7% de les empreses encara no coneix la tecnologia led i, per tant, està perdent una gran oportunitat d'estalvi a curt termini.

 

Per a l'elaboració de l'edició 2014, s'han dut a terme 2.000 entrevistes telefòniques, atenent criteris de representativitat territorial i mida d'empresa i sector, la qual cosa ens ofereix una precisió de l'1,4% en un interval de confiança del 95,5%.

La mostra ha estat seleccionada sobre empreses de fins a 250 empleats, pertanyents als sectors de comerç, indústria, hotels, oficines/serveis professionals, restaurants i cafeteries i la resta d'activitats (engloba les empreses no incloses en els sectors anteriors), amb representativitat nacional, sectorial i autonòmica.

S'ha utilitzat el Directori Central d'Empreses (DIRCE) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per a la determinació de les poblacions per analitzar i, per tant, de les dimensions de la mostra. L'univers estava format per clients i no clients de Gas Natural Fenosa. L'índex d'eficiència energètica a les pimes (IEEP) obté una valoració de 5,6 punts sobre 10. 
 Arxius relacionats:

Vuitè índex d'Eficiència Energètica a les Pimes (PDF 2.3 Mb)


Enllaços relacionats:

Certificació energètica