Les instal·lacions fotovoltaiques són la millor solució perquè puguis generar i consumir la teva pròpia energia de la manera més senzilla.

Des de Gas Natural Fenosa ajudarte a estalviar gràcies a l'energia del sol, per això:

Fem un estudi de viabilitat i costos de la teva instal·lació i t'ajudem a decidir la millor opció.

T'ajudem a conèixer el potencial d'estalvi en la teva factura elèctrica gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
 

Vull un estudi gratuït

 

Què necessito per poder instal·lar plaques fotovoltaiques?

Tenir una superficie disponible en coberta o terreny annex.

Espai disponible orientat al sud.

Que el consum d'energia elèctrica al teu edifici es produeixi durant les hores en què llueix el sol.

 

Què són les instal·lacions fotovoltaiques?

Les instal·lacions fotovoltaiques són capaces de captar l'energia provinent del Sol i transformar-la en energia elèctrica aprofitable per al consum. L'energia que generen és renovable, i no requereixen reaccions químiques ni l'ús de combustibles per funcionar. El seu component bàsic és la placa fotovoltaica, que aprofita un efecte físic per transformar la llum en electricitat de baix voltatge. Aquesta electricitat es transforma posteriorment fins al voltatge adequat per usar-la en aparells elèctrics.

Com que la seva base és modular, es poden construir des de petits panells per a teulades fins a grans plantes directament sobre el terreny, la qual cosa la fa adequada per a un ampli ventall d'usuaris.


Gaudeix de tots els beneficis de les plaques fotovoltaiques:

Contribuiràs a millorar el medi ambient perquè utilitzaràs energia renovable lliure d'emissions de CO2

Contribuiràs a millorar la qualificació energètica del teu edifici.

Les instal·lacions fotovoltaiques requereixen poc manteniment.

L'actual marc legal et permet triar entre diverses opcions segons les teves necessitats.

 

Després de la publicació de l' RD 900/2015 d'autoconsum s'han definit dues noves modalitats, Tipus 1 i 2, a més del sistema "aïllat de xarxa", de manera que el marc global consta de tres modalitats amb les quals les instal·lacions fotovoltaiques poden funcionar:

Instal·lacions aïllades de xarxa elèctrica: l'edifici s'ha de proveir 100% de sistemes de generació propis sense suport de xarxa.

• Tipus 1: Aplica quan les instal·lacions de generació d'energia elèctrica són destinades al consum propi i no es donen d'alta en el registre de producció, per la qual cosa no es percep contraprestació per abocar a la xarxa. Hi ha un únic subjecte, el consumidor i les instal·lacions han de complir dues característiques, primer que la suma de les potències instal·lades de generació sigui inferior o igual a la potència contractada i segon que aquesta no sigui superior a 100 kW. Per a més informació, fes clic aquí.

 Tipus 2: Aplica quan la instal·lació o les instal·lacions de generació d'energia elèctrica estan donades d'alta en el registre de producció (registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica connectades), per la qual cosa es percep contraprestació per abocar a la xarxa. Hi ha dos subjectes, el consumidor i el productor. Les instal·lacions han de complir dues característiques, que la suma de les potències instal·lades de generació sigui inferior o igual a la potència contractada, i a més han de ser titularitat de la mateixa persona física o jurídica (productor). Per a més informació, fes clic aquí.
 

Per a més informació, sol·licita un estudi gratuït i sense compromís o truca al 900 40 20 20.

 
« ​Tornar a Catàleg de solucions
 


Enlaces relacionados:

Eficiencia energètica per a empreses