Què fer si detectes olor de gas: 

 
Obre les portes i finestres perquè l'espai es ventili bé. Si tens sensació d'asfíxia, agafa aire fresc i sol·licita atenció mèdica immediatament.

Tanca els comandaments dels aparells de gas i la clau de pas general. Si després de tancar la clau de pas segueix fent olor de gas, ventila i surt de casa fins que arribi el servei tècnic d'urgències.

No manipulis aparells elèctrics ni interruptors per evitar espurnes que puguin provocar explosions o incendis.

No fumis ni encenguis flames mentre segueixi fent olor de gas.

No tornis a obrir la clau de pas fins que hagin reparat la instal·lació o l'aparell avariat. 

En cas d'urgència, truca al nostre telèfon gratuït d'urgències 900 750 750 i vindrem ràpidament a inspeccionar la teva instal·lació.
 

Què fer si et quedes sense subministrament de gas:

 
Comprova que els comandaments dels aparells (cuina, escalfador, caldera, etc.) estiguin tancats per evitar que el gas s'escapi si el subministrament torna de sobte.

Verifica que totes les claus de pas de gas estiguin obertes. Si no ho estan, obre-les.

Espera un mínim de 15 minuts (mantenint les claus de gas obertes i els comandaments dels aparells tancats). Passat aquest temps, comprova si tens gas encenent un foc de la cuina.

Si després de fer les comprovacions anteriors segueixes sense gas, contacta amb el telèfon d'urgències 900 750 750.
 

Bones pràctiques


La teva instal·lació en mans de professionals
Només una empresa instal·ladora autoritzada pot muntar o modificar una instal·lació de gas. Davant de qualsevol anomalia en els aparells o en la instal·lació, avisa el servei tècnic del fabricant de l'aparell o una empresa instal·ladora autoritzada per corregir-lo el més aviat possible.

Para atenció a la teva instal·lació

A la cuina, el bon estat de la flama (estable i blau) demostra una bona combustió. Una mala combustió, en canvi, es pot detectar quan el fum de la flama taca els cassons.
Evita que s'apaguin els fogons mentre cuines perquè no es produeixin fuites de gas. Vigila l'estat dels tubs flexibles dels aparells i instal·la sempre tubs d'alta seguretat que compleixin la normativa vigent.

Mantingues la instal·lació al dia

La normativa vigent obliga a fer un manteniment de la instal·lació i els aparells de gas, i a utilitzar-los correctament. És important que facilitis l'accés a la companyia distribuïdora perquè faci una inspecció periòdica.

Mantingues una ventilació adequada

Les reixetes de ventilació han d'estar en perfectes condicions, sense obstruccions. El tub de sortida dels gasos és fonamental per al bon funcionament dels aparells, per això és important que l'instal·li un especialista seguint la normativa.

Tanca el gas en absències llargues

Com a precaució, és recomanable tancar la clau de pas del gas de casa teva si ets fora durant un llarg període.

El gas natural és una energia molt segura, però és important seguir algunes recomanacions molt senzilles per gaudir-ne amb total tranquil·litat.


 

Enllaços relacionats:

Baixa aquests consells i tingues-los sempre a mà