Urgències de gas natural


Si la distribuïdora de la teva zona és Gas Natural Distribución pots trucar al telèfon gratuït 900 750 750. Si no, contacta amb la distribuïdora de la teva zona, pots trobar-la a la llista oficial de la CNE d'empreses distribuïdores de gas natural.

El Servei d'Atenció d'Urgències no cobreix la reparació de la instal·lació de gas natural a partir de la clau d'escomesa de l'edifici, tret que aquesta instal·lació sigui propietat de Gas Natural Fenosa. En el cas de les àrees comunes de l'edifici, és el propietari o qui representi la propietat, el que s'ha de responsabilitzar de la conservació i el manteniment. I, quant a l'interior de la casa, li correspon a l'usuari de mantenir la instal·lació en perfecte estat i fer-ne un ús adequat.

La normativa RITE RD1027/2007, de 20 de juliol de 2007, estableix la revisió preventiva anual obligatòria de la caldera, el circuit hidràulic, els radiadors i aparells de gas. Si vols disposar del servei de manteniment amb les millors cobertures per assegurar la caldera i els aparells de gas, sol·licita Servigas.


 

Avaries elèctriques


L'empresa distribuïdora elèctrica de cada zona és la responsable de la qualitat del subministrament elèctric, per la qual cosa t'hauràs de posar en contacte amb ella si pateixes alguna avaria o falta de subministrament. Si la distribuïdora de la teva zona és Unión Fenosa Distribución, pots trucar al telèfon 900 333 999. Si no ho és, contacta amb la distribuïdora de la teva zona, pots trobar-la a la llista oficial de la CNE d'empreses distribuïdores d'electricitat.

Tingues en compte que les instal·lacions elèctriques de l'interior de les llars són propietat exclusiva del propietari. En cas d'avaria de la instal·lació de l'habitatge, necessites una empresa especialitzada per a la reparació.

La normativa RITE RD1027/2007, de 20 de juliol de 2007, recomana la revisió preventiva anual de l'equipament de climatització: aire condicionat i bomba de calor. Si vols disposar del servei de manteniment amb les millors cobertures per assegurar els equips elèctrics i aparells d'aire condicionat o bomba de calor, sol·licita Servielectric.

 

Telèfons d'emergències

Les empreses distribuïdores de gas natural i electricitat posen a la teva disposició el Servei d'Atenció d'Urgències les 24 hores, els 365 dies de l'any: