Si acabes de comprar o llogar un habitatge, o d'instal·lar el gas natural a la teva llar, t'oferim tota la informació pràctica perquè puguis resoldre els dubtes més freqüents sobre l'alta de gas i/o llum.


Donar d'alta el gas natural

Casa meva no té instal·lació de gas natural; què he de fer?
Posa't en contacte amb un instal·lador de gas natural autoritzat, que et facilitarà tota la informació que necessites i farà un pressupost de la instal·lació a la teva mida.

L'instal·lador que triïs també haurà de fer els tràmits necessaris amb l'empresa distribuïdora de gas natural de la teva zona perquè connecti el gas a la teva llar.

Els terminis aproximats seran:
 • 30 dies si la teva casa no té instal·lació de gas natural però algun veí sí.
 • 60 dies si la teva casa no té instal·lació de gas natural i els teus veïns tampoc.

Casa meva té instal·lació de gas natural; com dono d'alta el subministrament?
Per sol·licitar l'alta de subministrament has de disposar del Certificat d'instal·lació individual en regla:
 • Si ja el tens, pots trucar directament a una empresa comercialitzadora.
 • Si no el tens t'hauràs de posar en contacte amb un instal·lador de gas autoritzat. Vindran a casa teva per fer una inspecció de la instal·lació receptora individual (IRI).
Quines opcions tinc per contractar el gas natural amb una empresa comercialitzadora?
Pots contractar preu lliure o preus regulats per l'Administració.

A Gas Natural Fenosa t'oferim:
 • Contractar preu lliure amb Gas Natural Servicios trucant al telèfon gratuït 900 28 28 28.
 • Contractar preus regulats amb l'Administració amb Gas Natural SUR trucant al telèfon gratuït 900 29 29 29.

Quina documentació necessito quan vinguin a connectar el comptador del gas?
 • DNI, passaport o permís de residència
 • Certificat de la instal·lació individual de gas
 • Certificat d'instal·lació tèrmica, en cas de tenir calefacció de gas.
 • Document que vinculi el titular amb l'habitatge (escriptures o contracte de compravenda)

Donar d'alta la llum

La meva casa no té subministrament de llum, què he de fer?

Has de presentar aquesta documentació a la teva distribuïdora:
 • Llicència de primera ocupació o llicència d'obertura per a la primera contractació
 • Cèdula d'habitabilitat
 • Certificat d'instal·lació elèctrica (CIE)
 • DNI, CIF, NIF, passaport o permís de residència
La meva casa ja té instal·lació de llum, què he de fer?
Només has de canviar la titularitat del contracte al teu nom amb la comercialitzadora que triïs. La sol·licitud d'aquest canvi la pot gestionar el titular actual (el venedor o llogater de l'habitatge) o tu mateix, com a nou titular.

La meva casa ja té instal·lació de llum, què he de fer?
Pots contractar preu lliure o preus regulats per l'Administració.

A Gas Natural Fenosa t'oferim:
 • Contractar preu lliure amb Gas Natural Servicios trucant al telèfon gratuït 900 333 223.
 • Contractar preus regulats amb l'Administració amb Gas Natural SUR trucant al telèfon gratuït 900 100 360.

Formularis de sol·licitud:
En contractar amb la comercialitzadora de mercat lliure Gas Natural Servicios, o amb la comercialitzadora d'últim recurs Gas Natural SUR, se signarà una autorització perquè a nom teu la comercialitzadora corresponent sol·liciti la posada en servei de la instal·lació a l'empresa distribuïdora.

Autorització sol·licitud posada en servei GNS
Autorització sol·licitud posada en servei GNSUR

Vull donar de baixa el gas natural

Et donem tota la informació que cal per realitzar un cessament del subministrament de gas.

Cessament del subministrament de gas natural:
La realització d'un cessament implica el tall de subministrament i la retirada del comptador.

Pots sol·licitar online el cessament de subministrament del gas emplenant aquest formulari:

Sol·licitar el cessament de subministrament de gas

Si el que vols és contactar per telèfon perquè la teva distribuïdora retiri el comptador i t'indiqui els passos que cal seguir per sol·licitar el cessament de subministrament:
 • Si la teva comercialitzadora del grup és Gas Natural Servicios, truca al telèfon gratuït 900 100 251.
 • Si la teva comercialitzadora és Gas Natural SUR, truca al telèfon gratuït 900 100 502.
Si fas aquesta gestió des d'un centre d'atenció presencial caldrà presentar la documentació que s'hi indica aquí

Per sol·licitar el cessament del subministrament, també ho pots fer per correu electrònic a les adreces següents, depenent de la tipologia de client que siguis:
Et recordem alguns punts importants que cal tenir en compte en fer un cessament de subministrament:

El sol·licitant del cessament de subministrament ha de ser el titular del contracte. Si no n'ets el titular, hauràs d'aportar aquesta documentació:
 • Document que em vinculi amb el punt de subministrament: Escriptures, contracte de compravenda, contracte de lloguer, document que acrediti una herència o certificat de defunció en cas que el titular hagi mort.
 • Autorització signada per ordre o per absència
 • Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant
 • Formulari de cessament amb dades del sol·licitant. 
 

Vull donar d'alta la llum

La realització d'un cessament de subministrament elèctric suposa el tall de subministrament i, per tant, la desconnexió de la instal·lació elèctrica del client.

T'expliquem els passos que cal seguir per sol·licitar el cessament del subministrament elèctric del teu habitatge si ets client d'alguna de les comercialitzadores d'electricitat del grup Gas Natural Fenosa (Gas Natural SUR o Gas Natural Servicios).

 

Un subministrament es classifica com a baixa tensió quan la tensió de la línia a què es connecta és inferior a 1kV, sent alta/mitjana tensió quan la tensió de la línia és superior a 1kV.

 • Si et connectes a una línia d'alta/mitjana tensió, el centre de transformació és propietat teva.
 • Si et connectes a una línia de baixa tensió, el centre de transformació és propietat de la distribuïdora.

Verifica si el teu subministrament és de baixa o alta/mitjana tensió
El tràmit és diferent si el subministrament és de baixa tensió o d'alta/mitjana tensió.

El primer que has de fer és consultar a la factura o al contracte el tipus de subministrament que tens en funció de la tarifa d'accés contractada.
 • Es tracta d'un subministrament de baixa tensió quan tinguis contractada alguna de les tarifes d'accés següents: 2.0A / 2.0DHA / 2.1A / 3.0A.
 • Es tracta d'un subministrament d'alta/mitjana tensió quan tinguis contractada alguna de les tarifes d'accés següents: 3.1A / 6.1A.

Si tens dubtes contacta amb la teva comercialitzadora on t'informaran si es tracta d'un subministrament de baixa o alta/mitjana tensió.
 
Baixa tensió (tarifes d'accés: 2.0A / 2.0DHA / 2.1A / 3.0A)
El sol·licitant del cessament de subministrament ha de ser el titular del contracte. Tingues a l'abast una factura per poder localitzar les dades que identifiquen el punt de subministrament per cessar.

Si no ets el titular del contracte hauràs d'aportar la aquesta documentació:
 • Document que em vinculi amb el punt de subministrament: Escriptures, contracte de compravenda, contracte de lloguer, document que acrediti una herència o certificat de defunció en cas que el titular hagi mort.
 • Autorització signada per ordre o per absència.
 • Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.
 • Formulari de cessament amb dades del sol·licitant.  
Pots sol·licitar online el cessament de subministrament d'electricitat emplenant aquest formulari:

Sol·licitar el cessament de subministrament elèctric 

Si el que vols és contactar per telèfon, t'hauràs de posar en contacte amb la plataforma d'atenció telefònica:
 • Si la teva comercialitzadora és Gas Natural Servicios, truca al 900 100 251.
 • Si la teva comercialitzadora és Gas Natural SUR, truca al 900 100 259.
També pots dirigir-te a una oficina d'atenció presencial.
Si fas aquesta gestió des d'un centre d'atenció presencial caldrà necessari presentar la documentació que s'hi indica aquí.

Per sol·licitar el cessament del subministrament, també ho pots fer per correu electrònic, a les següents adreces electròniques següents, segons la tipologia de client:
 
Alta/mitjana tensió (tarifes d'accés: 3.1A / 6.1A)
El sol·licitant del cessament de subministrament ha de ser el titular del contracte. En el cas d'una empresa, n'ha de ser el representant.

Si no ets el titular del contracte hauràs d'aportar aquesta documentació:
 • Document que em vinculi amb el punt de subministrament: Escriptures, contracte de compravenda, contracte de lloguer, document que acrediti una herència o certificat de defunció en cas que el titular hagi mort.
 • Autorització signada per ordre o per absència.
 • Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.
 • Formulari de cessament amb dades del sol·licitant.

Si el centre de transformació és propietat del client, no de la distribuïdora, en el moment de sol·licitar el cessament hauràs d'especificar si també vols que es faci la desconnexió del centre de transformació.

Pots sol·licitar online el cessament de subministrament d'electricitat omplint emplenant aquest formulari:

Sol·licitar el cessament de subministrament elèctric

A continuació t'indiquem els passos que cal seguir per sol·licitar el cessament d'un subministrament d'alta/mitjana tensió si prefereixes fer-ho per telèfon, en un centre d'atenció presencial o per correu electrònic:

1. Baixa el document de "Sol·licitud de cessament de subministrament elèctric d'alta/mitjana tensió" que et facilitem més a baix.

2. Emplenar el document de petició de cessament específic per a subministrament d'alta tensió, en què has d'indicar:
 • Noms i cognoms del titular o representant del contracte d'energia elèctrica.
 • Número de referència del subministrament (número CUPS) que trobaràs a la factura.
 • Si sol·licites que es faci la desconnexió del centre de transformació o no. En ambdós casos, hauràs d'indicar-ne la distribuïdora.
 • Telèfon de contacte on et puguem localitzar fàcilment per a la concertació de la visita de desconnexió del subministrament.
3. Adjunta la fotocòpia del document d'identitat del titular o del representant.

4. Remet tots els documents a la comercialitzadora a través d'un compte de correu electrònic o a un número de fax específic.

5. Contacta amb la plataforma d'atenció client perquè t'informin de quina és l'adreça electrònica o el número de fax corresponent segons la comercialitzadora, i per resoldre qualsevol dubte sobre com emplenar el document.
 • Si la teva comercialitzadora és Gas Natural Servicios, truca al 900 100 251.
 • Si la teva comercialitzadora és Gas Natural SUR, truca al 900 100 259.

També pots dirigir-te a una oficina d'atenció presencial.
Si fas aquesta gestió des d'un centre d'atenció presencial caldrà necessari presentar la documentació que s'hi indica aquí.

Per sol·licitar el cessament del subministrament, també ho pots fer per correu electrònic, a les adreces electròniques següents, segons la tipologia de client:
 

Arxius relacionats:

Sol·licitud de cessament de subministrament elèctric d'alta/mitjana tensió
Formulari de cessament d'electricitat per a Gas Natural Servicios
Formulari de cessament d'electricitat per a Gas Natural SUR
Formulari de cessament de gas per a Gas Natural Servicios
Formulari de cessament de gas per a Gas Natural SUR

Enllaços relacionats:


Localitzador de centres
Contracta amb nosaltres 
Lloguer o venda de pis
He de modificar les meves dades