Entendre la factura de la llum o gas

T'oferim una explicació visual i senzilla de la teva factura de la llum i de gas perquè entenguis tota la informació que conté. Selecciona el tipus de factura que et correspon i navega a través d'ella seleccionant les parts que desitgis observar.

I si adverteixes que la lectura indicada a la teva factura de llum o de gas és diferent a la marcada al teu comptador, pots comunicar-ho al servei d'atenció al client i, en un termini màxim de 4 dies, et tornarem la diferència facturada1 fins a resoldre la situació.

Perquè a Gas Natural Fenosa el nostre compromís ets tu. Coneix la nostra política de reclamacions aquí.
 

Factura Gas Natural Servicios SDG, S.A. i factura Tarifa ECO

Selecciona aquesta factura si ets client de Gas Natural Servicios SDG, S.A.:

 


Detall I      Detall II      Detall III

* Detalls aplicables a ambdues factures


A continuació t'expliquem breument quina informació trobaràs en el teu contracte i factura en els detalls de la factura.

Detall I

Informació del client: Dades personals i dades de l'entiat bancària a la que l'usuari està afiliat. 

Detalls de la facturació: Al costat del servei contractat, gas natural i/o electricitat, apareix el nom de la tarifa contractada. En aquest apartat es poden observar les despeses en kWh i € sobre el consum i els impostos. També estan visibles els descomptes vigents.

Atenció al client: Conté els contactes necessaris per realitzar qualsevol consulta.


Detall II

Els comptes clars: En aquesta part de la factura es troben les dades de la instal·lació de gas, les dades de la instal·lació d'electricitat i els gràfics de consum.


Detall III

Destinació de l'import de la factura: La destinació de l'import de la factura es veurà reflectit en el gràfic que divideix els costos de producció d'electricitat, els impostos aplicats i els costos regulats.Factura Gas Natural S.U.R.  

Selecciona aquesta factura si tens un contracte de llum amb Gas Natural S.U.R., S.A.:

 

Factura GNF SUR

Detall I      Detall II      Detall III

 

​Factura Gas Natural S.U.R.:  


Coneix la teva factura si tens un contracte de llum amb Gas Natural S.U.R., S.A.:

En la primera part de la factura de llum de Gas Natural S.U.R. tobaràs la següent informació:

Informació del client:

Dades del titular: Nom i cognoms del titular del contracte i adreça postal. Les dades postals corresponen a les dades del receptor que rep la factura. Les dades postals no han de coincidir amb la ubicació del punt de subministrament en què es presta el servei ni amb el titular que apareix en les dades contractuals.

Identificació del client: Nom i cognoms del client.

Adreça del subministrament: L'adreça en què es presta el servei.

CIF/NIF: El NIF del titular és la dada personal identificativa del titular del contracte indicat. Correspon al nom i als cognoms del titular que té la relació contractual.

Dades bancàries: Les dades bancàries facilitades pel client per carregar l'import de la factura. A la factura s'oculten els últims quatre dígits per preservar la confidencialitat i la seguretat de les teves dades bancàries.


Dades de la factura:

Número de factura i data d'emissió: Número de referència de la factura. Per simplificar la identificació i la recerca de les factures, es dóna a cadascuna un número de factura i es registra amb la data d'emissió de la factura.

Forma de pagament: La forma habitual de pagament és la domiciliació bancària. Si vostè té contracte amb GNSUR també podrà efectuar el pagament mitjançant codi de barres, a qualsevol entitat bancària o a través del servei de pagamentsonline.

 

Detalls de la facturació:

Servei a carrer, numero, codi postal (ciutat): Adreça del punt de subministrament en què es presta el servei per facturar.

NIS: NIS= 11111111 és el número d'identificació del subministrament.

Facturació: La facturació de l'electricitat es compon d'un terme fix de potència, en funció de la potència contractada, i unterme variable o consum que s'ha fet durant el període establert. Els descomptes s'apliquen sobre el preu de l'energia en funció de les condicions del producte d'energia contractat amb la comercialitzadora.

Impost especial sobre l'electricitat (IEE): L'impost especial sobre l'electricitat s'aplica als preus de potència i energia (l'import s'obté sumant la potència i el consum, i multiplicant pel coeficient establert per la llei).

Altres conceptes de la factura d'electricitat: 

IVA aplicat:

  • L'IVA s'aplica sobre el total de subministrament. Aquest percentatge no varia. Si vius a les Canàries, el percentatge aplicat és l'IGIC.
  • El total de la factura energètica és el resultat de la suma del total de subministrament + l'impost de valor afegit (IVA).


Gràfic de consums:

El gràfic de consum d'electricitat és una representació dels kW de consum d'electricitat dels últims mesos.

D'aquesta manera, el client pot fer fàcilment un seguiment del seu consum elèctric.


Dades del contracte:

CUPS: Codi universal del punt de subministrament que serveix d'identificador únic.

Contracte accés: Número de pòlissa de contracte d'accés. Referència del contracte de subministrament amb l'empresa distribuïdora.

Tarifa d'accés: Tarifa d'accés: Cost regulat per traspassar a la companyia distribuïdora per potència i energia.

Informació lectures/consums electricitat: S'indica la lectura anterior i l'actual del comptador de llum en kWh, la data de totes dues i com se'n va obtenir el consum.


A continuació, t'expliquem els diferents mitjans que tenim per obtenir el consum i què se t'indica en aquesta part de la factura:

La lectura Real: la teva última facturació es va fer a partir del consum que marca el comptador.

La lectura Facilitada: l'última facturació es va fer partint de l'import que ens vas facilitar a través d'algun dels canals disponibles.

Lectura Estimada: l'última facturació es va fer partint dels consums anteriors.


També es detalla el període de facturació: Punta, pla o vall:

En la majoria de casos, els clients domèstics elèctrics amb potència contractada inferior a 10kW tenen un sol comptador, i per tant, tot el seu consum és en pla. En cas d'acollir-te a DH (discriminació horària), la teva facturació de consum estarà desglossada en punta i pla. Si al client li interessa, pot sol·licitar un tipus de tarifa que contempli discriminació horària, de manera que el consum de les hores puntes es facturarà a un preu superior, i el consum en les hores vall es factura a un preu inferior. Tant els trams horaris com els preus que s'apliquen els fixa el Govern.

En el cas de les antigues tarifes domèstiques 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 i 3.0.1, es pot optar per l'opció de doble discriminació horària (coneguda com a tarifa nocturna), que suposa tarifar el consum en dos períodes: les hores punta (10 al dia) i hores vall (14 al dia), amb un preu menor en les hores vall. El consum en kWh es calcula amb la diferència entre ambdues lectures (actual i anterior). La quantitat resultant és el consum per facturar.
 


(1) Et tornem els diners si no estàs d'acord amb la teva lectura en un termini màxim de 4 dies fins a resoldre la situació. És necessari disposar d'una lectura real facilitada per part del client per poder realitzar l'abonament.


 

Enllaços relacionats:

Què és la factura online?

IBAN mandato SEPA

Nou sistema per a la factura de llum del petit consumidor

Com pagar online

Necessito consultar les meves factures

Vull reduir les meves despeses

He de modificar les meves dades