L'actuació comercial s'ha d'inspirar en els principis d'informació veraç, transparència i respecte a la voluntat de l'usuari.
Les persones que comercialitzin, a domicili, els productes i serveis de Gas Natural Fenosa exhibiran l'acreditació i, si es requereix, hauran d'exhibir un document que acrediti la seva identitat.
No s'obtindrà cap tipus de dada personal d'aquells usuaris que no estiguin interessats en l'oferta comercial.
Només es facilitarà informació comercial i s'obtindran dades personals de persones majors de 18 anys.
No s'obtindran dades personals ni se subscriuran ofertes comercials dels qui no estiguin en disposició de comprendre la informació.
Tota la informació que es faciliti als consumidors en el procés de comercialització de productes i serveis haurà d'estar degudament reflectida a la còpia del contracte.
 

Arxius relacionats:

Com contractar 
Passos per ser-ne client