Aprèn a detectar corrents d'aire a les teves finestres i diferents maneres de segellar-les correctament i així evitar pèrdues de calefacció o aire condicionat.
 

Consells per a un correcte aïllament de finestres:

Detecta els corrents d'aire que entren per les finestres, per exemple , posant una espelma encesa al seu costat. Si la flama oscil·la, sabràs que hi ha filtracions d'aire.

Un sistema fàcil i ràpid d'aplicar és segellar les infiltracions de les finestres amb silicona, massilla o ribets adhesius.

A l'hivern, aprofita l'entrada del sol les hores centrals del dia i fes servir cortines de tela gruixuda quan ja no incideixi el sol.Tanca les persianes quan es faci de nit. Millor si són persianes tèrmiques.

A l'estiu, utilitza tendals, persianes i cortines per reduir l'entrada del sol.

l 40% de les pèrdues de calor es produeix per les finestres, pel què si és possible instal•la doble finestra o substitueix el vidre i la fusteria de les teves finestres per altres de més eficients, com ara marcs de PVC, doble vidre, etc.


Quina importància té el marc de la finestra com a aïllant?

El marc representa entre el 25% i el 35% de la superfície de la finestra. Des del punt de vista tèrmic, la seva propietat principal és la transmitància tèrmica o coeficient U, que es defineix com la transferència tèrmica a través d'una paret per conducció, convecció i radiació. Aquest coeficient representa el flux de calor que travessa entre la cara interior i exterior. Com més baix sigui el coeficient U, més difícil serà transmetre la calor, per això tindrà més capacitat aïllant.

Cada tipus de marc té un poder aïllant diferent:
  • Marc metàl·lic:
    normalment són marcs d'alumini o acer amb acabats diferents, lacats, anoditzats, foliats imitant fusta, etc. Dins dels marcs utilitzats habitualment, aquesta solució és la menys eficient.
  • Marc metàl·lic de ruptura de pont tèrmic (RPT): la ruptura de pont tèrmic consisteix en la incorporació d'un o diversos separadors, amb baixa conductivitat tèrmica, que separen els components interiors dels exteriors. Generalment els separadors més habituals són les cambres d'aire estanques. Si no saps si el teu marc té ruptura de pont tèrmic mira de tocar-lo, si a l'hivern és molt fred és perquè no està ben aïllat i possiblement no tingui ruptura de pont tèrmic.
  • Marc de fusta: perfils massissos de fusta que per la seva naturalesa proporcionen uns alts nivells d'aïllament. La seva conductivitat és baixa, per això afavoreix l'aïllament tèrmic. El seu principal inconvenient és el manteniment que necessita, però avui dia hi ha al mercat productes que en faciliten la cura.
  • Marc de PVC: les fusteries estan formades per perfils buits de PVC, i ofereixen un aïllament tèrmic de primer ordre.
  • Altres tipus de marcs: hi ha altres tipus de marcs, mixtos de fusta-alumini, poliuretà amb nucli metàl·lic, metàl·lics amb ruptura de pont tèrmic farcits d'escuma aïllant, etc.
 

Quina importància té el vidre de la finestra com a aïllant?

Si tenim en compte la superfície ocupada, el vidre és l'element fonamental de la finestra. Avui dia hi ha al mercat vidres per a aïllament tèrmic reforçat i protecció solar que es poden combinar amb altres prestacions com ara l'aïllament acústic, la seguretat, el baix manteniment, la decoració, etc. Les propietats característiques del vidre són: la transmitància tèrmica o el coeficient U, que representa el flux de calor entre la cara interior i l'exterior; i el factor solar (g), que és la relació entre l'energia solar que incideix en el vidre i la que el travessa. Com més baix sigui el coeficient U, més difícil serà transmetre la calor, per això tindrà més capacitat aïllant.

Cada tipus de vidre té un poder aïllant diferent:
  • Vidre senzill (monolític): són vidres formats per una única fulla de vidre o formats per dues o més fulles unides per tota la superfície (vidres laminars). Dins del vidre monolític podem trobar vidres incolors, de color, impresos i de seguretat. És el vidre més senzill i econòmic que podem fer servir, però és poc aïllant. Els valors d'aquest tipus de vidre són de: U = 5,7 W/m2K i factor solar g = 0,83.

  • Vidre de baixa emissivitat: són vidres monolítics sobre els quals s'ha dipositat una capa d'òxids metàl•lics molt fina. Aquesta capa rebaixa l'emissivitat del vidre, en redueix la transferència de la calor per radiació, és a dir, redueix l'entrada de la radiació solar, per això millora l'aïllament en l'època estival. Normalment aquests vidres van acoblats en doble envidrament per oferir les màximes prestacions.

  • Doble envidriament: és el conjunt de dues o més làmines de vidres monolítics separats entre si per una o més cambres d'aire, hermèticament tancades. Aquest tipus de vidre limita l'intercanvi de calor per convecció i conducció. Això deriva en un augment de la capacitat aïllant. El coeficient tipus del doble vidre és de: U = 3,3 W/m2K, un 40% menor que el vidre simple. L'aïllament es veu reforçat si, a més, incorporem vidres de baixa emissivitat o aïllament tèrmic reforçat.

 

« Tornar a Aïllament
 Enllaços relacionats:

Simulador d'estalvi de consum