Aire condicionat


A l'hora de comprar:

Procura comprar un equip d'aire condicionat de classe A i que incorpori filtres per al tractament de l'aire, a més d'un deshumidificador, per al control de la humitat de l'ambient.
 

Consells d'ús i manteniment:
Per a aquests equips és necessària la neteja dels filtres, com a mínim, una vegada al mes, a banda de comprovar que no hi hagi pèrdues al líquid refrigerant. Perquè no disminueixi el rendiment d'aquests equips, no els has de col·locar en zones en què hi hagi aportament de calor, o proximitat de focus de calor, com ara la radiació solar.

En refrigeració, la temperatura de consigna recomanada és de 25 °C. Regula en el termòstat de l'equip d'aire condicionat aquesta temperatura i obtindràs un ambient agradable al teu habitatge.

 

Com funciona l'aparell d'aire condicionat?

El funcionament d'un equip d'aire condicionat es basa en el comportament del fluid refrigerant. Aquest fluid absorbeix la calor de l'estança que es vol refrigerar, s'evapora, recorre el circuit de refrigeració fins a la unitat exterior i elimina la calor absorbida quan es condensa després de sotmetre'l a compressió. Depenent de les necessitats de l'usuari existeixen diferents tipus d'aire condicionat:

 • Condicionador de finestra: És el sistema d'aire condicionat més elemental. Es caracteritza per la facilitat per adaptar-se a qualsevol edifici, i climatitza únicament l'estança en la qual l'equip està instal·lat. Té en una mateixa unitat el compressor, el ventilador, l'evaporador... cosa que produeix certs desavantatges quant a aspectes estètics i del nivell sonor que produeix a l'interior de l'habitatge.

 • Aire condicionat portàtil: Es caracteritza per no tenir tampoc unitat exterior. Gairebé no necessita instal•lació. Igual com en el cas dels aparells de finestra té el desavantatge de produir un soroll excessiu, ja que introdueix el compressor dins de l'habitatge.

 • Condicionador split (partit): Consta de dues unitats: una d'interior i una altra d'exterior. La unitat interior està composta per l'evaporador, el ventilador, el filtre d'aire i el sistema de control, i la unitat exterior, pel compressor i el condensador. Com que exclusivament el ventilador es troba a la unitat interior, el condensador és molt més silenciós que els de la resta d'equips.

 

Com transporta el fred?

Les diferents formes de distribució d'aquests sistemes són:

 • Consola o equip unitari: Tots els components estan junts en una única unitat.

 • Split: Els components es separen en una unitat interior i una altra d'exterior, per evitar el soroll del compressor a l'interior del local per climatitzar.

 • Multisplit: A l'interior de l'habitatge, hi ha diverses unitats per climatitzar diferents estances.

 • Sistemes de distribució per canonades: La unitat interior i exterior s'uneixen mitjançant tubs de coure.

 

Quin equip comprar?

A l'hora de comprar un equip d'aire condicionat has de tenir en compte l'etiquetatge energètic. Compra un equip d'aire condicionat de classe A i el que més s'acosti a les teves necessitats. Procura comprar un equip d'aire condicionat que incorpori filtres per al tractament de l'aire, a més d'un deshumidificador, per controlar la humitat de l'ambient.
 

Quin tipus de climatització ofereix?

Aquests equips només ens ofereixen refrigeració, per cobrir la climatització caldria instal·lar un altre sistema.
 

Per tenir en compte

Avantatges:

Equips aptes per a tot tipus de superfícies.

Diferents formes de distribució a l'habitatge.

Possibilitat de controlar la humitat de l'estança que es vol refrigerar.


Desavantatges:

 • Necessitat d'instal•lar un altre sistema per cobrir la climatització.

 

Com s'utilitza correctament?

L'ús d'aquesta tecnologia és molt senzill, només has de regular la temperatura a què vols refrigerar l'estança de l'habitatge.


 Bomba de calor


A l'hora de comprar una bomba de calor:

Deixa't aconsellar per un professional per triar quin tipus de bomba de calor s'ajusta millor a les necessitats de la teva llar. Si el teu habitatge es troba en zones de clima fred, t'aconsellem que adquireixis una bomba de calor "Inverter"; són les més eficients.


Consells d'ús i manteniment:

Per obtenir bons rendiments i estalvis energètics, has de netejar periòdicament els filtres, per eliminar impureses. Col•loca aquests equips lluny de fonts de calor perquè no influeixi en el mesurament dels termòstats.

Aquests equips tenen incorporat un termòstat que mesura la temperatura de l'estança per climatitzar. En aquests equips, hi ha el mode econòmic o "eco", en què, quan la temperatura de l'habitació s'iguala a l'elegida per l'usuari, l'equip deixa de funcionar, fins que, de nou, la temperatura varia respecte a l'elegida i torna a posar-se en marxa.


Com funciona?

Les bombes de calor són un sistema de climatització d'alta eficiència energètica en què l'agent que s'ocupa de compensar les càrregues tèrmiques de l'espai per condicionar pot ser aigua i/o aire. Al rendiment d'aquests equips, se l'anomena COP i sol tenir un valor aproximat de 2,5.

Són equips molt eficients, ja que per cada kW elèctric consumit aporten, com a mínim, 3 kW tèrmics. Aquests sistemes no són aptes per a climes gaire freds. Per a aquests casos es recomana la tecnologia Inverter, que disposa d'un compressor de potència adaptable. Un compressor de tipus Inverter funciona sempre amb una potència adaptable, per la qual cosa treballa amb més força quan la temperatura s'allunya del que marca el termòstat, i amb menys força quan el canvi de temperatura és més suau. Aquesta tecnologia millora el funcionament de les instal•lacions i augmenta el rendiment de l'equip.

Segons d'on s'extregui la calor i en funció del fluid utilitzat per transmetre'l, hi ha tres tipus de bombes de calor:

 • Bomba de calor aire-aigua: extreu la calor de l'exterior i la transmet a l'interior a través d'un circuit de calefacció per aigua.

 • Bomba de calor aigua-aigua: extreu la calor d'un riu, llac o pou per escalfar o refredar un circuit de calefacció.

 • Bomba de calor aire-aire: és la més utilitzada, extreu l'energia de l'aire exterior i la transmet a l'interior també en forma d'aire.

 

Com transporta la calor?

Les bombes de calor tenen diferents formes de distribució, que poden ser les següents:

 • Consola o equip unitari: tots els components estan junts en una única unitat.

 • Split: els components es separen en una unitat interior i una altra d'exterior, per evitar el soroll del compressor a l'interior del local per climatitzar.

 • Multisplit: a l'interior de l'habitatge, hi ha diverses unitats per climatitzar diferents estances.

 • Sistemes de distribució per canonades: la unitat interior i exterior s'uneixen mitjançant tubs de coure.

 

Quin equip comprar?

Si compres aquest equip per al teu habitatge et recomanem que sol•licitis ajuda a un professional que t'ajudi a escollir el tipus de bomba de calor que s'ajusti millora les teves necessitats. Si el teu habitatge es troba en zones de clima fred, t'aconsellem que adquireixis una bomba de calor "Inverter"; són les més eficients.


Quin tipus de climatització ofereix?

Aquests equips t'ofereixen l'avantatge de tenir calefacció i refrigeració, tot en un. Són els equips més recomanables per a climes amb hiverns no gaire freds, ja que cobreixen totalment la demanda de climatització.


Per tenir en compte

Avantatges:

Cobreix tant calefacció com refrigeració.

Equips molt eficients: amb 1 kW elèctric aporten 3 kW tèrmics.

Tenen diverses opcions d'instal•lació: consola, split, multisplit i sistemes de distribució.

Ofereixen la tecnologia Inverter, que augmenta el rendiment de l'equip i millora el funcionament del sistema.

Apta per a tot tipus de superfícies.


Desavantatges:

 • A temperatures molt baixes, el rendiment d'aquests equips disminueix.

 • Alta inversió econòmica.


Com s'utilitza correctament?

Aquest tipus de sistemes tenen un funcionament senzill. Només cal triar la temperatura que es vol obtenir i engegar l'equip. En moments en què no siguis a casa, i siguin períodes curts, redueix la temperatura si és per a calefacció, o augmenta-la si es tracta de refrigerar.
 Enllaços relacionats:

Simulador d'estalvi de consum