Cada habitació de casa teva necessita un tipus d'il·luminació diferent. Si disposes de les bombetes i làmpades més eficients en els llocs adequats, aconseguiràs un ambient agradable amb el mínim consum de llum.

 

Utilitza les làmpades i bombetes més eficients

Les làmpades de classe A consumeixen 3 vegades menys que les de classe G, per això t'has de fixar en la classe energètica de la làmpada que vulguis comprar.

Il·lumina casa teva amb làmpades de baix consum i fluorescents. Quan necessitis una llum de més qualitat, per il·luminar quadres, fotos o algun racó que vulguis destacar, utilitza halògens de baix consum o LED.

Si substitueixes el 25% de les làmpades incandescents del teu habitatge que romanen enceses durant més hores al dia, per làmpades fluorescents compactes, pots reduir fins a un 50% del consum elèctric en il•luminació. A més, les làmpades de baix consum duren entre 8 i 10 vegades més que les incandescents convencionals.


Il•lumina segons les teves necessitats reals

Tingues diversos nivells d'il·luminació, a través de reguladors o de diferents interruptors per a diferents zones de l'habitació. Així podràs tenir el nivell d'il·luminació que necessitis en cada moment i en cada zona.

La utilització de colors clars a les parets disminueix de forma important les necessitats del nivell d'il·luminació, estalviant, per tant, en la potència d'il·luminació.

Aprofita la llum del dia. Utilitza a les finestres i a les cortines colors clars i teixits que siguin lleugers per permetre la penetració de la llum solar.


Controla l'encesa i l'apagada dels llums

No és convenient encendre i apagar els fluorescents amb freqüència, pel què és millor col·locar-los en estances en què el temps d'ús és més llarg, com ara a les cuines. I recorda, si només has de sortir de l'habitació uns minuts, és millor no apagar els fluorescents, ja que el seu consum en l'encesa és elevat. Estalviaràs i allargaràs la vida de les teves làmpades.

En locals de poc ús: rebosts, soterranis, cellers, etc. és convenient col·locar detectors de presència perquè l'encesa sigui automàtica, i així poder estalviar energia.

Utilitza llums exteriors equipats amb fotocèl·lules o temporitzadors, perquè s'apaguin soles durant el dia.


Si mantens les làmpades netes estalviaràs més

La neteja i el bon estat de les làmpades i lluminàries de l'habitatge pot donar lloc a un estalvi de fins a un 20% en el consum d'electricitat en il·luminació. Una bombeta bruta o en mal estat pot arribar a perdre fins a un 50% de lluminositat. També has de netejar les pantalles de les lluminàries i tots els elements que ajudin a reflectir i expandir la llum.
 Enllaços relacionats:

Consells d'il·luminació - Menjador

Consells d'il·luminació - Habitacions

Consells d'il·luminació - Banys

Consells d'il·luminació - Cuina

Consells d'il·luminació - Despatx