Podem aprofitar la reflexió de la llum dels miralls, les parets, i les rajoles per potenciar la il·luminació general del bany.
 

Com s'han de distribuir les làmpades?

Als banys no sempre es necessita la mateixa quantitat de llum, pel que sempre és aconsellable una llum general i una altra d'específica a la zona del mirall. Per a la il·luminació general del bany s'aconsella utilitzar la reflexió de la llum dels miralls, les parets, el sostre i la rajola. La il·luminació dels miralls es pot aconseguir amb la col·locació de focus amb làmpades de petita potència a la part superior del mirall o en ambdós costats. Es poden utilitzar també tubs fluorescents col·locats a la part superior del mirall.
 

Quines làmpades són les adequades?

La il·luminació general del bany es pot estructurar amb tubs fluorescents o làmpades de baix consum. Els halògens de baix consum poden ser una bona solució per a la il·luminació de la zona del mirall per la bona reproducció cromàtica que tenen i la intensitat de la llum que proporcionen.
 
 
« Tornar a Consells il·luminació