Per reduir la fatiga visual produïda pel contrast entre ombres i llums de la pantalla, és aconsellable il·luminar-ne també la zona posterior.
 

Com s'han de distribuir les làmpades?

És aconsellable disposar d'una il·luminació general per a tot el despatx. Les tasques de lectura, escriptura o ús de l'ordinador fan necessària la instal·lació també d'una il·luminació concentrada a prop del pla de treball que il·lumini de manera àmplia, però també intensa, aquesta zona. És aconsellable, per a la reducció de la fatiga visual, connectar una làmpada d'il·luminació difusa dirigida a la paret per il·luminar la zona posterior de la pantalla de l'ordinador. D'aquesta manera reduïm el contrast entre ombres i llums de la pantalla. Ho podem aconseguir amb un petit fluorescent instal·lat sota d'una prestatgeria.

Quan les làmpades estiguin molt a prop del pla de treball, és aconsellable utilitzar làmpades fluorescents que emeten menys calor que les incandescents tradicionals.

És molt important també col·locar pantalles en els punts de llum. Amb aquestes pantalles s'eviten enlluernaments directes i es dirigeix la llum al lloc desitjat.


Quines làmpades són les adequades?

La il·luminació general del despatx es pot plantejar amb làmpades fluorescents compactes d'11 W a 20 W. La il·luminació puntual amb làmpades fluorescents, en cas que estiguin situades a prop del pla de treball. Per a la il·luminació de l'àrea propera a la pantalla d'ordinador, es pot utilitzar un fluorescent sota d'una prestatgeria o una làmpada de baixa potència a la taula de treball.
 

« Tornar a Consells il·luminació
 

Enllaços relacionats:

Electrodomèstics eficients: Ordinadors i equips informàtics