T'expliquem com funcionen els diferents tipus de làmpada que pots trobar al mercat i les principals propietats de la il·luminació, com la intensitat o l'eficàcia lluminosa.
 

Principals propietats de la il·luminació

Flux lluminós (Ф)
És la quantitat total de llum radiada o emesa per una font durant un segon, en totes direccions.
UNITAT: lumen (lm). Intensitat lluminosa (I)

És la relació que hi ha entre el flux lluminós contingut i un angle sòlid qualsevol, l'eix del qual coincideix amb la direcció per considerar.
UNITAT: candela (cd).

Il·luminació (E)
El nivell d'il·luminació o il·luminància es defineix com el flux lluminós incident per unitat de superfície. La quantitat de llum necessària per a una cambra segons l'ús que se'n faci es mesura en aquesta unitat.
UNITAT: lux.
E = Ф / S (lumen/m2) = Lux

Temperatura de color (Tc)
És la temperatura a la qual hem d'elevar el cos negre perquè emeti el mateix color que el de la font lluminosa per comparar.
UNITAT: grau Kelvin.

El to o la temperatura del color és l'aspecte general de l'ambient que proporciona la il•luminació i pot ser càlid, neutre o fred. Per a les aplicacions generals la Comissió Internacional de la Il•luminació divideix les fonts en tres classes segons la seva temperatura de color.

Luminància (L)
És la intensitat lluminosa en una direcció donada per unitat de superfície aparentment lluminosa o il·luminada.
UNITAT: cd/m2

Eficàcia lluminosa:
També anomenada rendiment lluminós, és el quocient entre el flux lluminós produït i la potència elèctrica consumida, i dóna com a resultat l'eficiència de la làmpada. Com més gran sigui l'eficàcia lluminosa, més flux lluminós donarà per a la mateixa energia.
UNITAT: lm/W (lúmens/vat).

Enlluernament 
És un fenomen de la visió que produeix molèstia o disminució de la capacitat per distingir objectes.

Índex d'enlluernament unificat (UGR)
Índex que defineix numèricament els límits d'enlluernament. Aquest índex va del 10 al 30, i és una manera de determinar el tipus de lluminària que cal fer servir.

Rendiment del color (IRC o Ra)
És un valor numèric que expressa la relació de l'efecte que produeix una font de llum sobre el color dels objectes que il·lumina amb el color que representarien en ser il·luminats per una font de llum perfecta (amb IRC 100). Aquest paràmetre defineix la qualitat de la llum d'una làmpada determinada.

Les làmpades amb un índex de color inferior a 80 no s'haurien de fer servir a interiors on les persones treballen o on s'estan durant llargs períodes.

Mitjana de vida 
El nombre d'hores de funcionament d'una làmpada. En làmpades incandescents, la mitjana de vida es regeix per la fallada del 50% de les làmpades. En làmpades de descàrrega i LED, la mitjana de vida es calcula fins a la reducció del flux lluminós de la instal·lació al 50%, a causa de la fallada de les làmpades i del descens del flux lluminós.

Vida útil 
Indica el temps de funcionament d'una làmpada durant el qual el flux lluminós baixa a un valor que indica que la font de llum no és rendible i se'n recomana la substitució.

Depenent del tipus de llum tenen una vida mitjana i útil més o menys llarga:

  • Incandescent: Mitjana de vida i vida útil de 1.000 hores. 

  • Halògena: Mitjana de vida i vida útil de 2.000 hores. 

  • Fluorescent tubular: Mitjana de vida de 12.500 h i vida útil de 7.500 h.

  • Fluorescent compacta: Mitjana de vida de 8.000 h i vida útil de 6.000 h.

  • LED: Mitjana de vida de 50.000 h i vida útil de 45.000 h.


Per conèixer les característiques de cada llum, consulta aquí