Què hauries de fer?Mantingues-lo a 25º. Per cada grau que la temperatura disminueix, el consum de l'equip augmenta un 8%.

Connecta l'equip al corrent almenys 2 hores abans d'utilitzar-lo.

Neteja el filtre interior o substitueix-lo cada 2-3 mesos.

No col·loquis objectes a les entrades o sortides d'aire de l'aparell d'aire condicionat.

Buida regularment el recipient de recollida d'aigua de condensació.

Instal·la tendals a les finestres i aconsegueix un estalvi energètic del 30% en l'aire condicionat.
I si vols estar més tranquil, assegura els equips d'aire condicionat amb Servielectric, el servei de manteniment expert.
 


Reparació urgent: Quedaran cobertes per aquest servei de manteniment les instal•lacions individuals i aparells que funcionin amb gas natural i gas propà canalitzat (s'exclouen instal•lacions subministrades des de dipòsits mòbils i dipòsits fixos individuals).