Les tarifes d'últim recurs per a consumidors vulnerables s'aplicaran a aquells consumidors que tinguin la condició de vulnerables: els habitatges amb menys recursos, les famílies nombroses i altres col•lectius que puguin beneficiar-se del bo social.

El preu de la tarifa d'últim recurs serà el PVPC descomptant el bo social, que és un descompte del 25% en tots els termes que el componen.

Els clients amb bo social no es poden acollir al preu fix anual sense perdre aquest bo social.

El bo social elèctric té una durada indefinida, tret que la teva situació canviï i perdis les condicions que t'hi donen dret. En aquest cas, ho hauràs de comunicar immediatament a la teva comercialitzadora de referència per evitar una penalització. 
 
Qui es pot acollir a la tarifa d'últim recurs per a consumidors vulnerables?

  • Llars amb una potència contractada inferior a 3 kW: si l'adreça del punt de subministrament és l'habitatge habitual del client i disposa d'una potència < 3 kW. Baixa l'imprès de sol·licitud < 3 kW aquí

  • Pensionistes amb 60 anys o més que percebin pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat. Baixa l'imprès de sol•licitud per a pensionistes aquí

  • Famílies nombroses.  Baixa l'imprès de sol•licitud per a famílies nombroses aquí

  • Famílies amb tots els membres en situació d'atur.  Baixa l'imprès de sol•licitud per a aturats aquí


Per acollir-te a la tarifa d'últim recurs per a consumidors vulnerables el punt de subministrament ha d'estar contractada a Gas Natural SUR SDG, SA i acreditar que compleix els requisits per sol•licitar el descompte del bo social.

Si es deixen de complir les condicions que permeten gaudir del bo social, cal comunicar-ho immediatament per què, si no, s'aplicarà un recàrrec del 10%. Baixa l'imprès de baixa aquí
 
Com sol·licitar el descompte del bo social?
Baixa l'imprès corresponent, emplena'l i envia'ns-el per alguna d'aquestes vies:

  • Correu postal:

Gas Natural Fenosa
Bo social (indica el tipus: potència < 3 kW/Pensionista/Aturat/Família nombrosa)
Apartat núm. 61084
28028 Madrid


Per sol·licitar el descompte del bo social pots triar la comercialitzadora de referència que prefereixis. 

 

«  Tornar a Altres tarifes