L'Administració estableix, per a aquells consumidors connectats a baixa tensió amb una potència contractada igual o inferior a 10 kW que vulguin contractar amb una comercialitzadora de referència, dues possibilitats de contractació:

 • Preu voluntari per al petit consumidor (PVPC): pagaràs en funció del preu del mercat elèctric durant el teu període de facturació, i aquest preu serà variable per a cada període de facturació.1

 • Preu fix 12 mesos: et permetrà conèixer el preu que pagaràs pel teu consum durant els pròxims 12 mesos.

Per a aquells consumidors que tinguin la condició de vulnerables, s'estableixen unes tarifes d'últim recurs que seran el PVPC vigent descomptant el bo social, que constitueix un descompte del 25% en tots els termes que componen aquest PVPC.

Per contractar l'electricitat amb nostra comercialitzadora de referència, truca'ns al 900 100 360.
 

Preu voluntari per al petit consumidor (PVPC)

Els preus voluntaris per al petit consumidor són els preus màxims que podran cobrar els comercialitzadors de referència als consumidors que s'acullin a aquest preu.

Des de l'1 d'abril s'aplica un nou sistema per determinar el cost d'energia de la teva factura d'electricitat: el consumidor, a cada factura, pagarà el seu consum segons el preu del mercat elèctric en aquest període concret de facturació.

Tria aquesta opció si vols pagar el teu consum en funció del preu del mercat elèctric durant el teu període de facturació. Aquest preu serà variable per a cada període de facturació.

Per contractar el PVPC amb la nostra comercialitzadora de referència, truca'ns al 900 100 360.

I si vols saber més sobre el nou sistema de la factura de la llum del petit consumidor, clica aquí.Preu fix 12 mesos

Et permetrà conèixer el preu que pagaràs pel teu consum durant els pròxims 12 mesos

El preu fix s'ofereix als consumidors com a alternativa al PVPC i serà aplicable durant un any des de la contractació. El concepte que roman fix durant els 12 mesos és el cost del consum.

Tria aquesta modalitat si vols conèixer el preu que pagaràs pel teu consum durant els pròxims 12 mesos.

Cada comercialitzadora de referència tindrà una oferta de preu fix, vigent durant un mes i aplicable durant un any des de la contractació, que es publicarà també al web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (www.cnmc.es) amb una vigència mínima d'un mes1.

Recorda que, si tens bo social, no et pots acollir a aquesta oferta a preu fix sense perdre el bo social.

Per a informació addicional i per contractar el preu fix anual amb nosaltres, truca'ns gratis al 900 100 259.
 

Com és aquesta oferta?

L'oferta inclou:

Els preus dels peatges d'accés i, quan sigui procedent, els càrrecs i altres despeses que siguin aplicables al subministrament que es publiquin al BOE en cada moment. Aquests preus podran ser objecte de revisió d'acord amb la normativa que correspongui.

Un preu per la resta del cost del subministrament elèctric que serà fix durant tot el període anual de vigència del contracte. Aquest preu podrà ser objecte de revisió transcorregut el termini d'un any des de la formalització del contracte d'acord a l'oferta en vigor en cada moment.


Tarifes Preu fix 12 mesos: 

Preus per a contractacions2


Tarifa ATR 2.0A: 

 • Potència: Potència inferior a 10 kW en baixa tensió

 • Terme potència €/kW mes: 3,1702855

 • Terme energia €/kWh: 0,143522


Tarifa ATR 2.0DHA:

 • Potència: Potència inferior a 10 kW en baixa tensió

 • Terme potència €/kW mes: 3,1702855

 • Terme energia €/kWh: Punta: 0,164626 / Vall: 0,092026


Tarifa ATR 2.0DHS:

 • Potència: Potència inferior a 10 kW en baixa tensió

 • Terme potència €/kW mes: 3,1702855

 • Terme energia €/kWh: Punta: 0,167921 / Vall: 0,098516 / Supervall: 0,081554


Per contractar l'electricitat a reu fix amb la nostra comercialitzadora de referència, truca'ns al 900 100 360.

I si vols saber més sobre el nou sistema de la factura de la llum del petit consumidor, clica aquí.

 

De què es compon el terme variable?


Per a la tarifa d'accés 2.0A

El terme variable es compon dels conceptes següents:

 • Terme variable de tarifa d'accés: 0,044027 €/kWh

 • Terme variable d'altres conceptes regulats: 0,016671 €/kWh

 • Preu Energia de la resta de costos del consum: 0,080293 €/kWh que es manté fix durant 12 mesos

 


Per a la tarifa d'accés 2.0DHA

El terme variable es compon dels conceptes següents:

 • Terme variable punta de tarifa d'accés: 0,062012 €/kWh

 • Terme variable punta d'altres conceptes regulats: 0,017800 €/kWh

 • Preu Energia punta de la resta de costos del consum 0,082230 €/kWh que es manté fix durant 12 mesos

 • Terme variable vall de tarifa d'accés: 0,002215 €/kWh

 • Terme variable vall d'altres conceptes regulats: 0,009392 €/kWh

 • Preu energia vall de la resta de costos del consum 0,078061 €/kWh que es manté fix durant 12 mesos

 


Per a la tarifa d'accés 2.0DHS

El terme variable es compon dels conceptes següents:

 • Terme variable punta de tarifa d'accés: 0,062012 €/kWh

 • Terme variable punta d'altres conceptes regulats: 0,018219 €/kWh

 • Preu energia punta de la resta de costos del consum: 0,085058  €/kWh que es manté fix durant 12 mesos

 • Terme variable vall de tarifa d'accés: 0,002879 €/kWh

 • Terme variable vall d'altres conceptes regulats: 0,012948 €/kWh

 • Preu energia vall de la resta de costos del consum: 0,080212 €/kWh que es manté fix durant 12 mesos

 • Terme variable supervall de tarifa d'accés: 0,000886 €/kWh

 • Terme variable supervall d'altres conceptes regulats: 0,006991 €/kWh

 • Preu energia supervall de la resta de costos del consum: 0,071475 €/kWh que es manté fix durant 12 mesos

 

«  Tornar a Altres tarifes
 

Condicions de l'oferta
(1) Podràs consultar i comparar les ofertes a preu fix anual vigents actualment de les diferents comercialitzadores de referència a la pàgina www.cnmc.es de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. | (2) Als preus indicats se'ls afegirà l'IVA/IGIC corresponent i l'impost especial sobre l'electricitat (IEE). Addicionalment al preu de l'energia es facturaran, si escau, els excessos d'energia reactiva i potència. Qualsevol variació que es produeixi en les tarifes d'accés vigents o en els altres conceptes, activitats i valors regulats que es puguin aprovar per part de l'Administració per al període de vigència d'aquest contracte i que es meritin com a conseqüència del subministrament, podran ser traslladats automàticament als preus del subministrament, sense que sigui considerat modificació de condicions contractuals. La rescissió anticipada del contracte amb preu fix anual abans del seu acabament pot portar associada una penalització de fins al 5% del preu del contracte per l'energia estimada pendent de subministrament.

La durada d'aquesta oferta és fins al 25 de febrer de 2017.
Arxius relacionats:

Condicions generals del contracte - PVPC (PDF 566 Kb) 

Condicions generals del contracte - Preu fix (PDF 566 Kb)