Sabies que des de l'1 de juny de 2013 tots els edificis que es venguin o lloguin a Espanya hauran de tenir un Certificat d'eficiència energètica?

La classificació dels edificis en funció del seu consum energètic i emissions de CO2 busca crear edificis i cases d'alta eficiència energètica. I això, a partir d'ara, es controlarà a través del Certificat d'eficiència energètica.

Què és el Certificat d'eficiència energètica?

És el document que reflecteix el consum energètic d'un habitatge, local, oficina o edifici. Té una validesa de 10 anys i el propietari és el responsable de sol•licitar-lo. Tenir un certificat és obligatori per a la venda o el lloguer d'un local o habitatge i la seva absència pot incórrer en una multa.

Per a què serveix?

El Certificat d'eficiència energètica serveix d'informació per a futurs llogaters i compradors. Informa sobre el comportament energètic d'un immoble, és a dir, com millor sigui aquest comportament, més baixes seran les factures de llum i de gas. A més, incorpora un nombre suficient de mesures, recomanades pel tècnic competent, perquè l'immoble consumeixi menys i es redueixin els imports de les factures.

Quins immobles han de ser certificats?

Tots els immobles que es posin a la venda o de lloguer que no disposin ja del Certificat energètic en vigor.

Des de 2007 ja és obligatori el Certificat energètic per a edificis de nova construcció.


Sol·licita'l ara:

900 834 324

 

Preus dels trams del Certificat energètic:

El preu del Certificat energètic varia segons la superfície que tingui l'habitatge del qual es vol obtenir:
  • Fins a 79 m2: 119,79 €
  • 80 - 119 m2: 140,36 €
  • 120 - 179 m2: 173,03 €
  • > 180 m2: 239,58 €