Façanes

Evita qualsevol imprevist amb un bon aïllament de façanes. 

Un aïllament correcte de les façanes és essencial per mantenir la climatització de la llar sense haver de gastar més energia.

 

Aïllament exterior de façanes:

Poliestirè expandit (EPS)

Aïllament de façana per l'exterior sota enlluït: el sistema està format pels elements següents: aïllament EPS, morter adhesiu i/o fixacions mecàniques, perfils metàl·lics o plàstics per a buits de la façana, revestiment base o imprimació, malles de reforç i revestiment d'acabat.
 

Avantatges:

Fàcil i ràpid d'instal·lar.

Sistema fàcil de controlar durant l'execució.

Instal·lació fàcilment certificable.

Redueix l'efecte dels ponts tèrmics, el risc de condensació i les pèrdues de calor.
 

Poliestirè extrusionat (XPS)

Rehabilitació de façana aïllada per l'exterior per revestir directament sobre la planxa: s'instal·la l'aïllament d'XPS sobre el mur suport, que posteriorment és revestit amb morters per donar l'acabat.

Avantatges:

Mínima interferència per als propietaris de l'edifici.

La superfície útil de l'habitatge no queda reduïda.

Es corregeixen tots els ponts tèrmics.

S'eviten els fenòmens de condensació.


Limitacions:

 • Les planxes no han de quedar exposades en l'aplicació final d'ús

 • Rehabilitació amb planxa aïllant d'XPS de façana ventilada: s'instal·la l'aïllament d'XPS i el sistema d'ancoratge i penjada que finalment permeti incorporar l'acabat vist de la façana.

 

Poliuretà

Aïllament de façanes per l'exterior en murs d'una fulla o amb cambra d'aire no accessible. La projecció d'escuma de poliuretà és una de les tècniques més utilitzades en casos de façana ventilada. També es fa servir per emplenar les cambres d'aire en murs de doble fulla amb cambra d'aire accessible (des de l'interior o des de l'exterior). S'aconsegueix emplenar la cambra amb un aïllament continu i rígid acceptable.“Tant des de l'exterior com des de l'interior, els materials d'aïllament permeten que el clima exterior no entri a casa teva.”
 

Aïllament interior de façanes:

Llana mineral

Façanes amb aïllament per l'interior mitjançant plaques de guix laminat sobre perfils metàl·lics i aïllament de llana mineral: format per plaques de guix laminat fixat sobre perfils metàl·lics independents del mur portant amb farciment de l'espai intermedi amb llana mineral.

Avantatges:

Sanejament de murs.

Correcció de defectes del mur suport.

Procés d'instal·lació ràpid i "sec" (no cal esperar que s'assequi).

No cal desallotjar l'edifici.

Aplicable a qualsevol tipus de façana.

Limitacions:

 • L'espai interior queda reduït uns 6 cm.

 

Poliestirè expandit (EPS)  

Aïllament de façanes per l'interior amb acabat de placa de guix laminat: sobre la cara interna de la façana es fixen els plafons aïllants (EPS), i després es col·loca el revestiment de placa de guix laminat.
 

Avantatges:

Màximes prestacions amb el mínim gruix d'aïllament.
 

Poliestirè extrusionat (XPS)

Rehabilitació de façana o paret mitgera per l'interior amb planxa aïllant de XPS per revestir amb guix in situ: es regruixa el mur de suport per l'interior amb l'aïllament de XPS,que posteriorment es revesteix amb guix in situ, i després s'hi aplica l'acabat final.

 

Avantatges:

Com que s'executa per l'interior, es poden aïllar cases o locals, sense que sigui necessari l'acord de tota la comunitat de veïns.


Limitacions:

 • L'obra s'executa amb desallotjament dels usuaris.
 • La superfície útil de l'habitatge pot quedar reduïda.
 • La correcció dels ponts tèrmics es torna molt delicada.
 • Les planxes no han de quedar exposades en l'aplicació final d'ús.

 

Rehabilitació de façana o paret mitgera per l'interior amb planxa aïllant de XPS per revestir amb guix laminat: s'instal·la l'aïllament de XPS sobre el mur de suport, que després es revesteix amb plaques de guix lamel·lar sobre les quals s'aplica l'acabat.

 

Avantatges:

Com que s'executa per l'interior, es poden aïllar cases o locals, sense que sigui necessari l'acord de tota la comunitat de veïns.


Limitacions:

 • L'obra s'executa amb desallotjament dels usuaris.
 • La superfície útil de l'habitatge pot quedar reduïda.
 • La correcció dels ponts tèrmics es torna molt delicada.
 • Les planxes no han de quedar exposades en l'aplicació final d'ús.

 

<< Tornar a Aïllament

Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar la teva navegació i analitzar la teva activitat a la web amb objectius estadístics i per mostrar publicitat. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Política de cookies