Sistemas de Calefacción

A tendencia nos últimos anos evidencia o uso crecente da calefacción. A calefacción pode chegar a representar unha parte moi importante da enerxía consumida nos edificios. Segundo o tipo de enerxía utilizada, pode significar máis do 50% dos consumos enerxéticos totais.

Sistemas de calefacción: caldeiras e equipos terminais


Monitorización e xestión enerxética

A xestión enerxética é un procedemento organizado de previsión e control do consumo de enerxía. A súa finalidade é obter a maior eficiencia na subministración, conversión e utilización da enerxía, sen diminuír as prestacións necesarias para obter niveis de confort axeitados.

Monitorización e xestión enerxética


Lámpadas e Luminarias

Para elixir o tipo de lámpada máis axeitado para cada uso terase en conta: o fluxo, a eficacia ou rendemento, a vida útil e a temperatura de cor.

Lámparas y Luminarias


Cámaras frigoríficas no sector terciario

Como cámara frigorífica enténdese o recinto dotado de instalacións de frío artificial, que se destina a conservar alimentos ou outros produtos que poderían descompoñerse á temperatura ambiente.

Cámaras frigoríficas no sector terciario


Climatización industrial: unidades de tratamento de aire

O obxectivo da climatización é conseguir, nunha planta industrial, unhas condicións óptimas e estables de temperatura, humidade e calidade do aire.

Climatización industrial: unidade de tratamento de aire


Todas as tecnoloxías

Consulta o catálogo completo de tecnoloxías que che axudarán a potenciar a eficiencia enerxética do teu negocio.

Ver todas as tecnoloxías