O custo enerxético das túas instalacións é elevado pero non sabes nin tes tempo para reducilo, Gas Natural Fenosa desenvolve proxectos integrais dende o estudo inicial da situación enerxética ata o deseño e implantación das medidas de eficiencia. Ademais, garante o aforro, para que ti só teñas que preocuparte do teu negocio.

O servizo comprende os seguintes puntos:

Pre-auditoría enerxética. Realízase unha auditoria básica das instalacións para identificar as oportunidades de mellora.

Estudo enerxético de detalle sobre as oportunidades detectadas e verificar a súa viabilidade técnico-económica. Este estudo permite definir o proxecto de eficiencia enerxética a implantar e garantir os aforros.

Execución do proxecto de eficiencia enerxética. Realización e posta en marcha das medidas.

Medida e verificación dos aforros enerxéticos a través dun sistema de telexestión.

 

Vantaxes das solucións a medida

Sen investimentos iniciais a desembolsar pola túa banda.

Aforros enerxéticos asegurados por Gas Natural Fenosa.

Interlocutor único e factura integrada que engloba a totalidade dos servizos enerxía, mantemento e xestión.

Posible obtención de subvencións, actualizando o modelo económico-financeiro.

Monitorización continúa das instalacións e detención inmediata de anomalías.

As cotas son 100% deducibles en concepto de gastos.

Redución de emisións de CO2 e consumo de auga.

 
Para máis información, podes chamar o 900 40 20 20.

Para consultas ou contratacións:


« Volver a Catálogo de Solucións
 Ficheros relacionados:

Descarga toda la información


Enlaces relacionados:

Eficiencia energética para empresas

 

Coñece máis detalles de Solucions á medida visualizando o seguinte vídeo: