Seleccionamos o sistema que mellor se adapta ás necesidades do teu hotel para conseguir o maior confort coa máxima eficiencia.

No importa cuál sea tu situación energética actual, el tipo de suministro o el proveedor de energía que tengas contratado, te ofrecemos, sin ningún coste ni compromiso, un estudio gratuito de tus instalaciones energéticas y te propondremos el sistema más adecuado para la producción de calefacción, refrigeración y agua caliente. 


También realizaremos un estudio lumínico para ofrecerte la mejor tecnología disponible. 

Aforro económico dende o primeiro día.

Aforros enerxéticos de ata o 32%1.

Máximo confort coa maior eficiencia enerxética.

Sen investimento inicial

 

Beneficios 

Sen investimento inicial a desembolsar por parte do cliente.

Interlocutor único e factura integrada que engloba a totalidade dos servizos enerxía, mantemento e xestión.

Aforro enerxético asegurado por Gas Natural Fenosa.

Uso intelixente da enerxía.

Redución de emisións de CO2 e consumo de auga.

Asesoramento en obtención de subvencións.

Cotas 100% deducibles en concepto de gastos.

Monitorización permanente.

Detección inmediata de anomalías Para máis información, podes chamar o 900 40 20 20
 

Ficheiros relacionados:

Máis información sobre la solución para hoteis (PDF 3.3Mb)
Casos de éxito de hoteis (PDF 3.3Mb)