Que deberías facer?

 
Manteno en 25º. Por cada grao que diminúa a temperatura o consumo do equipo aumentará un 8%.

Conecta o equipo á corrente polo menos 2 horas antes de utilizalo.

Limpa o filtro interior ou substitúeo cada 2-3 meses.

Non coloques obxectos nas entradas ou saídas de aire do aparato de aire acondicionado.

Baleira regularmente o recipiente de recollida de auga de condensación.

Instala toldos nas ventás e conseguirás un aforro enerxético do 30% no aire acondicionado.

E se queres estar máis tranquilo, asegura os teus equipos de aire acondicionado con Servielectric, o servizo de mantemento experto.