Aforra papel e diñeiro nas túas facturas:

Coa Factura online poderás deixar de recibir as facturas en papel e pasarte á facturación electrónica, que ten exactamente a mesma validez legal e fiscal, pero que resulta moito máis práctica e ecolóxica.

Activar a Factura online


A Factura online é un servizo gratuíto que che permitirá:

  • Dispoñer en formato electrónico das facturas dos 3 últimos anos.

  • Descargar e gardar as facturas electrónicas no teu ordenador.

  • Recibir un aviso por correo electrónico cada vez que a túa nova factura estea dispoñible na Área clientes.