A Administración establece, para aqueles consumidores conectados a baixa tensión cunha potencia contratada igual ou inferior a 10 kW, que desexen contratar cunha Comercializadora de Referencia, dúas posibilidades de contratación:

 • Prezo Voluntario para o Pequeno Consumidor (PVPC): pagarás en función do prezo do mercado eléctrico durante o teu período de facturación, e o devandito prezo será variable para cada período de facturación1.

 • Prezo Fixo 12 meses: permitirache coñecer o prezo que pagarás polo teu consumo durante os próximos 12 meses.


Para aqueles consumidores que teñan a condición de vulnerables, establécense unhas Tarifas de Último Recurso que serán o PVPC vixente descontando o bono social, que constitúe un desconto do 25% en todos os termos que compoñen o devandito PVPC.

Para contratar a electricidade coa nosa Comercializadora de Referencia chámanos ao 900 100 360.Prezo Voluntario para o Pequeno Consumidor (PVPC)

Os prezos voluntarios para o pequeno consumidor son os prezos máximos que poderán cobrar os comercializadores de referencia aos consumidores que se acollan ao devandito prezo.

Dende o 1 de abril aplícase un novo sistema para determinar o custo de enerxía da túa factura de electricidade: o consumidor pagará o seu consumo en cada factura segundo o prezo do mercado eléctrico nese período concreto de facturación.

Elixe esta opción se queres pagar o teu consumo en función do prezo do mercado da electricidade durante o teu período de facturación. Este prezo será variable para cada período de facturación.

Para contratar o PVPC coa nosa Comercializadora de Referencia chámanos ao 900 100 360.

E se queres saber máis sobre o novo sistema da factura da luz do pequeno consumidor, fai clic aquí


 

Prezo Fixo 12 meses

Permitirache coñecer o prezo que pagarás polo teu consumo durante os próximos 12 meses.

O prezo fixo ofrécese aos consumidores como alternativa ao PVPC e será aplicable durante un ano dende a contratación. O concepto que permanece fixo durante os 12 meses é o custo do consumo.

Elixe esta modalidade se queres coñecer o prezo que pagarás polo teu consumo durante os próximos 12 meses.

Cada Comercializadora de Referencia terá unha oferta de prezo fixo, vixente durante un mes e aplicable durante 1 ano dende a contratación, que se publicará tamén na web da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (www.cnmc.es) cunha vixencia mínima de un mes1.

Lembra que se tes Bono Social, non podes acollerte a esta oferta a prezo fixo sen perder o Bono Social.

Para información adicional e contratar o prezo fixo anual connosco chámanos gratis ao 900 100 259.
 

Como é esta oferta?

A oferta inclúe:

Os prezos das peaxes de acceso e, cando proceda os cargos e outros custos que sexan de aplicación á subministración, que se publique no BOE en cada momento. Estes prezos poderán ser obxecto de revisión de acordo coa normativa que corresponda.

Un prezo polo resto do custo da subministración eléctrica que será fixa durante todo o período anual de vixencia do contrato. Este prezo poderá ser obxecto de revisión transcorrido o prazo dun ano dende a formalización do contrato de acordo á oferta en vigor en cada momento.

 

Tarifas Prezo Fixo 12 meses: 

Prezos para contratacións2

Tarifa ATR 2.0A: 

 • Potencia: Potencia inferior a 10 kW en Baixa Tensión

 • Termo potencia €/kW mes: 3,1702855

 • Termo enerxía €/kWh: 0,143522


Tarifa ATR 2.0DHA:

 • Potencia: Potencia inferior a 10 kW en Baixa Tensión

 • Termo potencia €/kW mes: 3,1702855

 • Termo enerxía €/kWh: Punta: 0,164626 / Val: 0,092026


Tarifa ATR 2.0DHS:

 • Potencia: Potencia inferior a 10 kW en Baixa Tensión

 • Termo potencia €/kW mes: 3,1702855

 • Termo enerxía €/kWh: Punta: 0,167921 / Val: 0,098516 / Superval: 0,081554


Para contratar a electricidade a Prezo Fixo coa nosa Comercializadora de Referencia chámanos ao 900 100 360.


E se queres saber máis sobre o novo sistema da factura da luz do pequeno consumidor, fai clic aquí.


 

De que se compón o termo variable?


Para a tarifa de acceso 2.0 A

O termo variable componse dos seguintes conceptos:

 • Termo variable de tarifa de acceso: 0,044027 €/kWh

 • Termo variable doutros conceptos regulados: 0,016671 €/kWh

 • Prezo Enerxía do resto de custos do consumo 0,080293 €/kWh que se mantén fixo durante 12 meses.

 

Para a tarifa de acceso 2.0 DHA

O termo variable componse dos seguintes conceptos:

 • Termo variable Punta de tarifa de acceso: 0,062012 €/kWh

 • Termo de variable Punta doutros conceptos regulados: 0,017800 €/kWh

 • Prezo Enerxía Punta do resto de custos do consumo 0,082230 €/kWh que se mantén fixo durante 12 meses.

 • Termo variable Val de tarifa de acceso: 0,002215 €/kWh

 • Termo de variable Val doutros conceptos regulados: 0,009392 €/kWh

 • Prezo Enerxía Val do resto de custos do consumo 0,078061 €/kWh que se mantén fixo durante 12 meses.

 

Para a tarifa de acceso 2.0 DHS

O termo variable componse dos seguintes conceptos:

 • Termo variable Punta de tarifa de acceso: 0,062012 €/kWh

 • Termo de variable Punta doutros conceptos regulados: 0,018219 €/kWh

 • Prezo Enerxía Punta do resto de custos do consumo: 0,085058 €/kWh que se mantén fixo durante 12 meses.

 • Termo variable Val de tarifa de acceso: 0,002879 €/kWh

 • Termo de variable Val doutros conceptos regulados: 0,012948 €/kWh

 • Prezo Enerxía Val do resto de custos do consumo: 0,080212 €/kWh que se mantén fixo durante 12 meses.

 • Termo variable Superval de tarifa de acceso: 0,000886 €/kWh

 • Termo variable Superval doutros conceptos regulados: 0,006991 €/kWh

 • Prezo Enerxía superval do resto de custos do consumo: 0,071475 €/kWh que se mantén fixo durante 12 meses.


« Volver a Outras Tarifas

 


Condicións da oferta

(1) Poderás consultar e comparar as ofertas a Prezo Fixo anual vixentes actualmente dos distintos Comercializadores de Referencia na páxina www.cnmc.es da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia. | (2) Aos prezos indicados engadiráselles o correspondente I.V.E / I.X.I.C e o Imposto Especial sobre a Electricidade (IEE). Adicionalmente ao prezo da enerxía facturarase, no seu caso, os excesos de enerxía reactiva e potencia. Calquera variación que se produza nas Tarifas de Acceso vixentes ou nos demais conceptos, actividades e valores regulados que Administración puidese aprobar para o período de vixencia do presente contrato e que se perciban como consecuencia da subministración, poderán ser trasladados automaticamente aos prezos da subministración sen que iso teña a consideración de modificación das condicións contractuais. A rescisión anticipada do contrato con Prezo Fixo Anual antes da súa finalización pode levar asociado unha penalización de ata o 5% do prezo do contrato pola enerxía considerada pendente de subministración.

A duración desta oferta é ata o 25 de febreiro de 2017 inclusive. Ficheiros relacionados:

Condicións xerais do contrato - PVPC (PDF 566 Kb)

Condicións xerais do contrato - Prezo fixo