Agora, se es socio Travel Club, consigue 25 puntos de regalo só por responder unhas sinxelas preguntas en:
www.travelclub.es/gnf
 Só por ser Socio Travel Club por cada novo produto que contrates sumarás puntos1 e grandes descontos en enerxía.
 

Enerxía

+200 puntos

Servicios y mantenimiento

+200 puntos


Además, al contratar online cualquiera de nuestros productos o servicios, recibirás 500 puntos adicionales.

Ademais, ao contratar online calquera dos nosos produtos ou servizos, recibirás 500 puntos adicionais.

Pero isto non é todo, permanece moi atento ás comunicacións de Travel Club para coñecer as nosas promocións exclusivas para sumar máis puntos.

Sigue sumando puntos para gozar das vantaxes exclusivas deste programa!

Lembra que para a contratación debes ter á man os 17 díxitos da túa Tarxeta Travel Club.

Se tes algunha dúbida máis, podes consultar as preguntas frecuentes.
 
Condicións da oferta
(1) Oferta Puntos Travel Club para clientes de Gas Natural Servizos SDG (GNS): 200 puntos por cada nova contratación con GNS (Gas e/ou Luz) e 200 puntos por cada novo servizo contratado (Servigas, Servielectric e/ou Servihogar). A asignación será o 50% dos puntos no momento da contratación e o resto de puntos na primeira renovación anual. | Promocións exclusivas para Socios Travel Club (imprescindible informar dos 17 díxitos do seu número de Tarxeta Travel Club) e para clientes domésticos con potencia ≤ 10 kW e sen Bono Social, e para as tarifas de acceso do gas 3.1 e 3.2 | Adicionalmente incentivarase a contratación online a través do Sitio Web de GNS con 500 Puntos adicionais,  o devandito incentivo para o proceso de contratación online (xa sexa uniproduto ou multiproduto) outorgaránselle ao cliente dunha soa vez ao formalizar a contratación. Para novas contratacións en puntos de subministracións onde se outorgasen puntos por contratacións online, poderanse dar novamente os 500 puntos se a contratación se efectúa un mes despois da primeira contratación. | A baixa dos produtos e servizos contratados en GNS con esta oferta, leva consigo a cancelación da obtención dos Puntos Travel Club asociados a esta.


Enlaces relacionados: 

Quero contratar e gañar puntos Travel Club