Identifica o noso persoal

A actuación comercial debe inspirarse nos principios de información veraz, transparencia e respecto.

Código de Boas Prácticas Comerciais na Venda Presencial de Gas Natural Fenosa:

A actuación comercial debe inspirarse nos principios de información veraz, transparencia e respecto á vontade do usuario. ​

As persoas que comercialicen, a domicilio, os produtos e servizos de Gas Natural Fenosa exhibirán a acreditación e, a requirimento, deberán mostrar un documento que acredite a súa identidade. ​

Non se solicitará ningún tipo de dato persoal daqueles usuarios que non estean interesados na oferta comercial.

se facilitará información comercial e solicitaranse datos persoais de persoas maiores de 18 anos.

Non se recollerán datos persoais nin se subscribirán ofertas comerciais dos que non estean en disposición de comprender a información.

Toda a información que se facilite aos consumidores no proceso de comercialización de produtos e servizos deberá estar debidamente reflectida na copia do contrato.

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para personalizar a túa navegación e analizar a túa actividade na web con obxectivos estatísticos e para mostrar publicidade. Se continúas navegando, consideramos que aceptas o seu uso.