Tarifas Eco

Para os que elixen unha enerxía
respectuosa co medio ambiente.


Comparte esta tarifa: 
Ata un 5%* dto. + 20 por contratar agora.
Consigue ata o 5% dto. con estes descontos adicionais:
2% dto.
adicional en luz


Se téns outra vivenda cunha tarifa de luz ou gas contratada con Gas Natural Servicios.

+
2% dto.
adicional en luz


Se tes a luz e o gas do mesma vivenda contratados co nós.

+
1% dto.
adicional


Se está rexistrado na Área Clientes e tens activa a factura online.

Se tes máis de 10 kW, consulta a túa Tarifa Eco aquí   Consultar aquí  


 
___

Aproveita unha
tarifa pensada para ti


 

 

Condicións da oferta - Tarifas Eco

Manteñen fixo o prezo do kWh da enerxía contratada. En luz válidas para tarifas 2.0A, 2.0DHA e 2.0DHS e garántese que GNS adquirirá un volume de enerxía renovable que equivalerá ao consumo das tarifas Eco Luz. GNS dispoñerá duns certificados de garantía de orixe da enerxía (GdO) e o cliente poderá consultar a aplicación dos mesmos ao seu CUPS a través a web da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia  (www.cnmc.es).
En Gas validas para tarifas 3.1 e 3.2 e garántese  que GNS neutralizará o 100% das emisións de gases de efecto invernadoiro (CO2, CH4 e N2Ou) equivalentes ao consumo das tarifas Eco Gas a través da adquisición e compensación voluntaria dos certificados de redución de emisións (CERs). O proceso de compensación de emisións con CERs será realizado no Rexistro Europeo de Emisións e será verificado e certificado por AENOR. O cliente poderá solicitar o Certificado do CO2 compensado, a través do teléfono de atención ao cliente.
Tarifas non referenciadas ás tarifas reguladas pola Administración. Os importes inclúen as peaxes de acceso e demais conceptos regulados polo Goberno e repercutiranse as variacións á alza ou a baixa segundo a evolución destes valores regulados e dos que poidan ser aprobados pola Administración en cada momento. Prezos sen IVE, I.G.I.C (Canarias) nin o Imposto Especial de Hidrocarburos (en caso de gas) nin o imposto eléctrico (para a luz) nin outros conceptos que sexan facturados polo distribuidor, como a inspección periódica ou o aluguer de contadores ou instalacións receptoras comúns. Adicionalmente, na subministración de electricidade facturaranse, se procede, os excesos de enerxía reactiva e potencia. Os períodos horarios corresponden, en todo momento, cos da súa tarifa de acceso. Repercutiranse as variacións á alza ou á baixa segundo a evolución destes valores regulados e dos que poidan ser aprobados pola Administración en cada momento.
Bono 10 €
10 € de desconto da factura de enerxía en cada unha das tarifas de enerxía que contraten con Gas Natural Servicios SDG, S.A. O desconto aplicarase sobre o importe do consumo facturado antes do IVE. Se o importe facturado non acada o total do desconto, a diferenza descontarase na seguinte factura de subministración de luz ou de gas, en cada caso cun tope de 6 meses. Oferta só válida para clientes que contraten algunha das modalidades das tarifas de luz: Tarifa Estable, Tarifa Plana, Tarifa Flexible ou Tarifa Eco e/ou algunha das modalidades de Tarifas de Gas: Tarifa Plana, Tarifa  Eco ou Tarifa Estables, válido para  tarifas de acceso 2.0A ou 2.0DHA sen bono social na subministración eléctrica e con tarifas de acceso 3.1 ou 3.2 en gas.
* Ata 5% de desconto permanente:
+ 2% sobre a luz se cliente ten contratada la luz e gas con Gas Natural Servicios SDG, S.A.
+ 2% sobre a luz se cliente ten máis de un punto de suministro contratado baixo o mesmo titular en Gas Natural Servicios
+ 1% sobre a luz por contratar la Factura online y estar registrado en el Area Clientes.  
Para máis detalle vexa as condicións específicas de abaixo:
Oferta dual
Oferta consistente no 2% de desconto na electricidade por ter contratada a luz e o gas con Gas Natural Servicios SDG, S.A. Válida para calquera das modalidades de  Tarifas Estables, Tarifas Flexibles ou Tarifas Eco nas dúas enerxías. O desconto aplicarase no termo de potencia  nas modalidades Economy e no termo de enerxía  nas demais modalidades.
Oferta multipunto
Oferta consistente no 2% de desconto na electricidade en cada un dos puntos de subministración que un mesmo cliente teña con Gas Natural Servicios SDG, S.A. sempre que sexa baixo o mesmo titular. Válida para calquera das modalidades de  Tarifas Estables, Tarifas Flexibles ou Tarifas Eco. O desconto aplicarase no termo de potencia  nas modalidades Economy e no termo de enerxía  nas demais modalidades.
Oferta dixital
Oferta consistente no 1% de desconto na electricidade se ten a luz ou a luz e o gas con Gas Natural Servicios SDG, S.A. e 1% de desconto do gas se  ten só o gas con Gas Natural Servicios SDG, S.A. por contratar a Factura online e estar rexistrado  na Área Clientes. Válida para calquera das modalidades de  Tarifas Estables, Tarifas Flexibles ou Tarifas Eco. O desconto aplicarase no termo de potencia da luz ou termo fixo do gas  nas modalidades Economy e no termo de enerxía  da luz ou termo variable do gas  nas demais modalidades.

Ofertas acumulables e válidas ata o 31 de agosto de 2017.

Condicións xerais do contrato (PDF 567 kB)

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para personalizar a túa navegación e analizar a túa actividade no web, con obxectivos estatísticos e para mostrar publicidade. Se continúas navegando, consideramos que aceptas o seu uso. Política de cookies