Servizo de
Protección de Facturas

Cubre os teus pagamentos en caso de imprevisto. 

1,99

€/mes

__


Terás cuberto o pagamento das túas facturas.

Asegura as túas subministracións ante imprevistos.
 


Servizo

Protección de Facturas
Síntete protexido.

1,99 ao mes
  

 En situacións de perda de emprego.

 Cando te sintas indisposto por enfermidade.

 A partir de 30 días dende a túa notificación.

 Asegurámosche o pagamento das túas facturas de luz, gas e servizos ata un
máximo de 1.200 €. 


Garantía de calidade
Obter o servizo de protección de facturas supón unha maior garantía de calidade na atención aos nosos clientes.

Un seguro pensado para casos de:

 

 Desemprego.

 Incapacidade temporal por enfermidade ou accidente.

 Incapacidade permanente absoluta.

 Hospitalización por enfermidade ou accidente.

 Falecemento accidental


Carencia de 30 días

A partir de que data terás cobertura? 

Sen carencias nin franquías.

 
 Dispoñerás dunha carencia de 30 días por desemprego ou incapacidade temporal por enfermidade, e unha franquía de 30 días cun máximo de 4 pagamentos por sinistro ou anualidade.

 Por hospitalización derivada de enfermidade ou accidente, dispoñerás dunha carencia de 30 días e unha franquía de 15 días cun máximo de 30 días por sinistro. 

Capital asegurado


Está dirixido a clientes coa maioría de idade e ata os 73 anos, e dispoñerás dun capital asegurado de facturas de luz, gas e servizos de Gas Natural Servicios SDG de ata 1.200 €.  


 En caso de falecemento accidental ou incapacidade permanenteabsoluta por accidente.
Para calquera cliente e cun capital de 1.200 € por sinistro.

 En caso de desemprego.
Para clientes que consten como traballadores por conta allea cun contrato indefinido e cun capital de 300 € trimestrais por sinistro e un máximo de 1.200 € por anualidade.
 En caso de hospitalizaciónpor enfermidade ou accidente.
Para desempregados, xubilados e amas de casa O seu capital é de 600 € quincenais por sinistro e un máximo de 1.200 € por anualidade.


 En caso de incapacidade temporalpor enfermidade ou accidente.
Para autónomos, funcionarios e traballadores por conta allea con contrato temporal ou indefinido non elixibles para desemprego. 
O capital é de 300 € trimestrais por sinistro e un máximo de 1.200 € por anualidade.

Contrata o Servizo de Protección de Facturas

E asegura o pagamento das túas facturas. 


 

   Consulta as preguntas frecuentes

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para personalizar a túa navegación e analizar a túa actividade no web, con obxectivos estatísticos e para mostrar publicidade. Se continúas navegando, consideramos que aceptas o seu uso. Política de cookies